Andinska området

Andinska området
Chech.  Ishkhesh
Egenskaper
Längdca 60 km
Högsta punkt
Höjd över havet2461 m
Plats
42°48′42″ N. sh. 46°13′54″ E e.
Land
bergssystemStörre Kaukasus 
röd prickAndinska området

Andinska kedjan ( Chech . Ishkhesh ) är en av bergskedjorna i Stora Kaukasus (separerad från huvudryggen nära berget Barbalo ), belägen i dess nordöstra del, längs Andiyskoye Koysu- flodens vänstra strand . Den bildar vattendelaren för denna flods avrinningsområde med floderna i flodbassängen Sunzha (generellt sett Tersko - Sulak - vattendelaren). Aksai- och Aktashfloderna rinner från sluttningarna .

Åsens längd är cirka 60 km, den maximala höjden är 2736 m. Den består huvudsakligen av kalkstenar från kritaperioden . Bergängslandskap är vanliga på topparna, fjällskogslandskap på norra sluttningarna och buskängs-stäpplandskap på de södra (mycket brantare) sluttningarna.

Gränsen mellan Tjetjenien och Dagestan går längs åsen i deras bergiga del.

Galleri

Länkar