$

$  är ett tecken med flera värden som kan betyda: