Abdulin

Den aktuella versionen av sidan har ännu inte granskats av erfarna bidragsgivare och kan skilja sig väsentligt från versionen som granskades den 1 augusti 2021; verifiering kräver 1 redigering .

Abdulin är ett tatariskt efternamn; har den feminina formen av Abdulina .

Anmärkningsvärda talare

Se även

Anteckningar

  1. Muzalevsky M. V. Heroes of Socialist Labour. Biobibliografisk ordbok. - M. : RIC "Cavalier", 2008. - T. 2. - 200 sid.