Angolansk ström

Angolansk ström
HavAtlanten
Sortsvärma 

Den angolanska strömmen löper söderut längs Afrikas västkust . Den utgör den östra delen av Guineabuktens cyklon och bildas av vattnet i den södra ekvatoriala motströmmen och Benguelaströmmen .

Den upptäcktes under den oceanografiska expeditionen av AtlantNIRO (en division av VNIRO ) och beskrevs av en grupp ledd av Moroshkin [1] . Det kallades ursprungligen "Sydströmmen", men namnet ansågs misslyckat och det döptes om till "Angola", efter namnet på landet utanför vars kust den passerar.

Anteckningar

  1. Moroshkin, KV, VA Bunov och RP Bulatov,. Vattencirkulation i östra södra Atlanten // Oceanologi. - T. 10 . - S. 27-34 .

Länkar