Anjit

Andzit ( arm.  Անձիտ ) är en gavar i Tsopk- provinsen i Storarmenien [1] . Hittills ligger territoriet för den historiska Gavar Andzita inom Turkiets gränser .

Geografi

Anjit ligger i sydvästra Tsopk- provinsen . I väster gränsar Andzit till Lesser Armenien , i nordväst - till Gavars of Gavrek i Tsopk-provinsen, i nordost - till Gavars of Tsopk Shauni i provinsen Tsopk, i öster - till Gavars of Balahovit of provinsen Tsopk, i sydost - på Gavars av Angekhtun i provinsen Aghdznik [1] .

Öster om Andzit ligger sjön Tsovk [1] .

I Andzit finns sådana fästningar som Tmnis, Yehegi, Tsovk, Til-Andzit, Khoreberd [1] .

De största städerna i Anjit är Izola, Bagink, Datem, Karmri, Til-Ekheg [1] .

I nordost ligger Mount Mastara [1] .

Anteckningar

  1. 1 2 3 4 5 6 Armeniens historiska geografi = Հայաստանի պատմական աշխարհագրություն / T. - 5:a. - Jerevan: YSU Publishing House, 2007. - S. 217-225. — 520 s. - 500 exemplar.  — ISBN 978-5-80-84-0896-8 .