Andijans regionala kommitté för Uzbekistans kommunistiska parti

Andijan Regional Committee of the Communist Party of Uzbekistan  - det styrande organet för Andijan Regional Party Organization of the Communist Party (b) - Communist Party of the Uzbekistan (1941-1991).

Andijan-regionen som en del av den uzbekiska SSR separerades från Ferghana- regionen den 6 mars 1941 och den 8 december 1992 Andijan vilayet. Center - Andijan .

Sedan 1941 har tidningen Andijanskaya Pravda publicerats - organet för Andijan Regional Committee och City Committee of the Communist Party of Uzbekistan, de regionala och stadssovjeterna för arbetardeputerade.

Regionkommitténs första sekreterare

Se även