Andorras konstitutionella folkomröstning (1993)

Den konstitutionella folkomröstningen i Andorra hölls den 14 mars 1993 [1] . Utkastet till Andorras nya konstitution föreslogs gemensamt av Andorras medprinsar och Andorras allmänna råd [2] . Konstitutionen godkändes av 74,2 % av de allmänna rösterna. Valdeltagandet var 76 % [3] .

Samma år hölls parlamentsval i enlighet med den nya grundlagen [1] .

Resultat

Val Rösta %
Per 4 903 74,19
Mot 1706 25,81
Ogiltiga/blanka röstsedlar 301 -
Total 6 910 100
Registrerade väljare/Valdeltagande 9 123 75,74
Källa: Direktdemokrati

Anteckningar

  1. 1 2 Dieter Nohlen & Philip Stöver (2010) Val i Europa: En datahandbok , s160 ISBN 978-3-8329-5609-7
  2. Nohlen & Stöver, s153
  3. Nohlen & Stöver, s162