Andante

Andante ( italienska  andante ) är en musikalisk term som kommer från det italienska verbet "andare", som betyder "att gå" i översättning. Inom musik betecknar det den hastighet med vilken ett musikstycke ska spelas, och motsvarar ett tempo i intervallet från 76 till 108 slag per minut  - det ligger mitt mellan adagio och moderato .

Genom århundradena har den praktiska användningen av detta tempo förändrats och innan användningen av metronomer var andante lika med hastigheten på en normal promenad, motsvarande en rytm på 69 till 84 slag. Andanten hänvisar alltså till ett måttligt långsamt tempo och är i hastighet närmare adagio.

Samma term syftar på en melodi eller en långsam del av en sonat, symfoni eller annat musikstycke som inte har ett eget namn och framförs i detta tempo. Det är inte ovanligt att en andante är ett enda musiktema med variationer.

Andante anses också vara ett av de mest efterfrågade tempon för de långsamma delarna av sonatcykeln. Det finns också en diminutiv av andante - andantino. En karakteristisk skillnad mellan Andante anses vara ett jämnare och mjukare tempo. Denna term används också för att beteckna ett tempo, en del av en cykel och till och med ett oberoende stycke. [ett]

Ett exempel på musik i andantetempo är andra satsen i Mozarts symfoni nr 1 .

Se även

Anteckningar

  1. F. S. Kapitsa. Världskulturens historia. - ACT: Slovo, 2010. - 606 sid. - ISBN 978-5-17-064681-4 .

Källor

Länkar