Andersson

Den aktuella versionen av sidan har ännu inte granskats av erfarna bidragsgivare och kan skilja sig väsentligt från versionen som granskades den 15 juni 2022; kontroller kräver 11 redigeringar .

Andersson ( svensk. Andersson ) är ett efternamn med svenskt ursprung.

Kända bärare:

En

B

I

G

D

E

Yo

Och

Y

K

L

M

H

Åh

P

R

C

T

Wu

F

E

X

Yu

Jag

Övrigt

Se även