Andalaner

Andalaner
Modernt självnamn Glandalal [1]
Antal och intervall
Totalt: 60 000 personer [2]

 Ryssland :

Beskrivning
Språk Andalaldialekt av avarspråket
Religion Sunni islam
Ingår i Nakh-Dagestan grupp
Besläktade folk Dagestanis

Andalals , Gunibs (självnamn: glandalal ) - en etnisk grupp i Dagestan , traditionellt betraktad som en sub-etnos av avarerna [3] .

Befolkning och bosättning

Andalalerna lever kompakt i Gunib-regionen [4] , såväl som på slätterna (som flyttade i mitten av 1900-talet) och städerna Dagestan .

Historik

Språk

Andalal tillhör den södra dialekten av avarspråket .

Anteckningar

  1. Arkiverad kopia . Hämtad 14 april 2016. Arkiverad från originalet 25 januari 2020.
  2. Avar Språk | Joshua Project . Hämtad 14 april 2016. Arkiverad från originalet 28 augusti 2016.
  3. Avar, Dagestani i Ryssland | Joshua Project . Hämtad 14 april 2016. Arkiverad från originalet 24 juni 2016.
  4. Karta över etno-lingvistiska grupper i Dagestan . Hämtad 14 april 2016. Arkiverad från originalet 27 september 2015.

Länkar