Angrivarii

Angrivarii ( lat.  Angrivarii ) - en gammal germansk stam som levde på det moderna Sachsens territorium norr om Cherusk- stammen (skyddad från dem av en jordvall på initiativ av angrivarii) på Weserflodens båda stränder [ 1 ] och i Teutoburgerskogen , mellan bructerna från sydväst och phose från sydost. Senare var Angrivarii kända som Angris eller Yingres [2] .

Denna stam var känd redan under det tidiga romerska imperiet , det första omnämnandet av det hittades av den antika grekiska vetenskapsmannen Claudius Ptolemaios , som på antik grekiska kallade den " Ἀνγριουάρροι ".

I grund och botten var relationerna mellan angras med de gamla romarna partner och allierade, men när Germanicus Julius Caesar Claudian förde krig mot de upproriska Cherusci, gjorde även Angrivarii uppror, vilket dock snart slogs ned.

Med tiden började angrivarii spridas åt sydväst. Enligt den antika romerske historikern Publius Cornelius Tacitus ockuperade Angrivarii territoriet för den germanska Bructer-stammen.

Anteckningar

  1. Angrivarii // Encyclopedic Dictionary of Brockhaus and Efron  : i 86 volymer (82 volymer och 4 extra). - St Petersburg. 1890-1907.
  2. Angrivarii  // Real Dictionary of Classical Antiquities  / ed. F. Lübker  ; Redigerad av medlemmar i Society of Classical Philology and Pedagogy F. Gelbke , L. Georgievsky , F. Zelinsky , V. Kansky , M. Kutorga och P. Nikitin . - St Petersburg. , 1885.