Andokid (högtalare)

Andokid
annan grekisk Ἀνδοκίδης
Födelse omkring 440 f.Kr. e. (förmodligen)
Aten
Död efter 391 f.Kr e.
Far Leogor

Andokid ( forngrekiska Ἀνδοκίδης ; förmodligen född omkring 440 f.Kr. – död efter 391 f.Kr.) är en atensk talare och politiker, den andra i den kanoniska listan över tio attiska talare . Han tillhörde klassen Eupatrides , i sin ungdom var han medlem av en av heterorna . År 415 f.Kr. e. visade sig vara en av de misstänkta för helgerån i fallet Hermocopides , men uppnådde frikännande på grund av att han själv trädde fram med en anmärkning (en av konsekvenserna av detta var Alcibiades flykt till Sparta ). Andokides tvingades snart lämna Aten. Han var engagerad i sjöfart, blev vän med många härskare i Medelhavet (särskilt med Archelaus av Makedonien och Evagoras av Salamis ). År 411 f.Kr. e. Andokid försökte återvända till sitt hemland, men fängslades på grund av anklagelsen om förräderi, och efter frigivningen lämnade han igen. Det andra försöket, 407 f.Kr. eh, slutade också i misslyckande. Andocides återvände till Aten först 403/402 f.Kr. e. efter en allmän amnesti. År 391 f.Kr. e. på grund av maktmissbruk under fredsförhandlingar med Sparta var han tvungen att gå i exil igen, och efter det nämns han inte i källorna.

För att försvara sitt rykte, som led av anklagelser om helgerån och fördömande, höll Andocides (åren 407, 400/399 och 391 f.Kr.) flera tal, publicerade därefter och gav författaren postum berömmelse. Andocides var inte en professionell talare och kritiserades därför av många forntida experter; men det fanns också kännare av hans enkla och konstlösa stil, tack vare vilken texterna till hans verk har bevarats. För forskare har Andocides tal blivit en unik källa till information om Greklands historia i slutet av 500-talet - början av 400-talet f.Kr. e. i allmänhet och om germokopiders process i synnerhet.

Biografi

Ursprung

Andocides tillhörde en av de äldsta aristokratiska familjerna i Attika . Enligt Plutarchus [1] och Svida , som i sin tur syftar på Hellanic , var han en ättling till den mytologiska hjälten Odysseus , och han härstammade både från sin far och mor från Hermes , son till Zeus själv [2] [3] . Pseudo-Plutarch spårar Andocides härstamning till Hermes genom Kerikos [4] , men äktheten av denna rapport är tveksam. Å ena sidan talar källorna inte direkt om några släktband mellan Andocides och den samtida mäktiga familjen Callia-Hipponics (del av Kerikos-klanen), och å andra sidan var representanten för den senare Andokides rival i kampen om handen av en epiclera (arvingsfamiljens egendom), så att denna flicka kunde vara en gemensam släkting till de två friarna [5] . Familjen Andokida tillhörde Kidatena- demen i Pandionida- filumen , som inkluderade de nordliga och nordöstra delarna av Aten [2] . Samtidigt skriver Pseudo-Plutarchus om ett möjligt andra alternativ - deme of Fora av phyla Antiochida [4] , men detta finner inte bekräftelse i andra källor [6] .

Kända berättelser Andocides förfäder spelade en viktig roll i Atens liv. Hans manliga farfarsfar Leogor (han var förmodligen född omkring 540 f.Kr.) och farfars farfars far Harius (Leogors svärfar) kämpade mot Peisistratidernas tyranni [ 7] . Farfar, även Andocides , tjänstgjorde två gånger som strateg  - 446/445 och 441/440 f.Kr. e. och andra gången var hans kollegor Perikles och Sofokles . Han deltog i slutandet av den trettioåriga freden med Sparta och ledde striderna på Samos [8] . Hans namn är skrivet på en av de överlevande ostraconerna (skärvor för att utföra utfrysning ) [9] , liksom namnet på Andokid Jr.s morfar, Tisandra . Sonen till den siste Epilik på 410-talet f.Kr. e. förhandlade med Persien om evig fred, som dock inte fick något positivt resultat [10] .

Andokidas far, en annan Leogor , är inte känd för sina karriärframgångar, utan som en älskare av lyx och en frossare, som gav skäl till förlöjligande till komiker på sin tid [11] [8]  - Aristofanes [12] [13] och Platon [14] . Han var en rik man och bodde i sitt eget hus nära templet i Forbant i Aten - enligt Andocides själv, den äldsta i distriktet, ägd av samma familj i flera generationer [15] . Förutom sin enda son hade Leogor en dotter, hustru till Callias, son till Telocles [16] ; hans familj uppfostrade också en brorson vid namn Charmides, son till Aristoteles [17] [18] .

Tidiga år

Lite är känt om början av Andokis liv [19] . Pseudo-Plutarchus daterar sin födelse till den 78:e Olympias , till året då Theogenides var Atens arkon ( 468/467 f.Kr.), och specificerar att Andocides var ungefär tio år yngre än Lysias [20] . En sådan datering ser dock osannolik ut: Andocides själv, i samband med händelserna 415 f.Kr. e. kallar sig en ung man [21] , och år 399 f.Kr. e. säger att hans barn "ännu inte är födda" [22] , och denna formulering är inte lämplig för en nästan 70-årig man [23] . Slutligen, enligt Pseudo-Lysius, år 399 f.Kr. e. Andocis var "mer än fyrtio år gammal" [24] . Baserat på alla dessa data, tillskriver de flesta forskare Andokis födelse till cirka 440 f.Kr. e. [8] [25] [26] [6]

Sonen till Leogor fick en typisk uppfostran för en atensk aristokrat. Det är känt att han gick på ett gymnasium i Kinosarga , där han ägnade sig särskilt åt ridning [27] . Att döma av hans tal studerade Andokides med sofisterna : han behärskade alla grundläggande retoriska tekniker, kände till lagarna väl och kunde citera dem från minnet [6] . Han var ännu bättre förtrogen med poesi [19] . Uppenbarligen, medan han fortfarande var en efeb (kort efter 422 f.Kr.), blev Andokid medlem i en av geteria  - ett hemligt aristokratiskt sällskap ledd av hans landsman Euphilet, son till Timothy . I samband med denna period rapporterar gamla författare att Andocides levde ett upplöst liv, under en nattfest bröt han en staty av en gudom [28] , och i allmänhet "ansågs han som en hatare av folket och en anhängare av oligarkin " [ 1] . I denna fråga var han en typisk representant för den atenska aristokratin: Eupatrides gillade traditionellt inte det demokratiska systemet. I sitt tal "Till sina kamrater" (förmodligen till medlemmar av samma heteria) uppgav Andocides att atenarna spred resterna av Themistokles för vinden , och Plutarchus, som berättar detta, är säker på att målet för talaren, som berättade en tydlig lögn var "att hetsa oligarkins anhängare mot folket" [29] . I ett annat tal, vars titel är okänd, kritiserade Andocides den radikala demokraten Hyperbole som "en främling och en barbar" och son till en slav. Båda talen verkar ha hållits före 415 f.Kr. e. [trettio]

Pseudo-Plutarch hävdar att Andocides, tillsammans med Glaucon , ledde en skvadron på tjugo fartyg som skickades för att hjälpa Corcyra mot Korinth 433 f.Kr. e. [31] , men här råder helt klart förvirring. Vi kan bara tala om farfar till talaren, eller så kallades namnet Andokid i det här sammanhanget av misstag [32] .

Hermokopidprocess

Sommaren 415 f.Kr. e. Andokides, mot sin vilja, drogs in i " fallet med Hermocopides " - en storskalig skandal som fick mycket allvarliga konsekvenser för Atens framtid. Vid den tiden förbereddes en expedition till Sicilien , som skulle ledas av Alcibiades , som ansågs vara en fiende till det demokratiska systemet. Strax innan flottan sändes västerut, skändade oidentifierade människor hermer  - tetraedriska pelare med skulpterade huvuden av Hermes ovanpå, stående vid vägskäl och framför hus; gudens ansikte på alla, med ett enda undantag, var bakterierna stympade. Alcibiades fiender använde denna incident för att förklara existensen av ett hemligt sällskap som begår helgerån och förbereder en statskupp. För information om eventuella brott mot sekten utlovade de atenska myndigheterna säkerhet och belöning. På grund av detta, och även på grund av paniken som grep hela staden, började fördömanden dyka upp [33] .

Redan i den första fördömelsen, om profaneringen av de eleusinska mysterierna , fanns namnet Alcibiades [34] . I den andra, som skrevs av Teucer , dök Euphiletus, Timoteus' son, upp [35] . Senare anklagade en Rablydian Leogor , Andocides fader, [36] för inblandning i profaneringen av mysterierna , men han kunde rättfärdiga sig inför domstolen. Vissa forskare medger möjligheten att Andokid anklagades tillsammans med sin far, men det finns ingen tillförlitlig information om detta i de överlevande källorna [37] .

Namnet Andocides förekom i en fördömande av en viss Dioclid. Den här mannen förklarade att han just den natten när hermerna var orenade gick han genom staden och såg en folkmassa på trehundra människor på Akropolis sluttning, och tack vare fullmånen kunde han se ansiktena på de flesta av dem . Bland de erkända fanns Andokidas svärson och två kusiner, samt hans andra släktingar. Senare gissade Dioscorides att dessa var Hermocopides. När han fick reda på den monetära belöningen, bestämde han sig för att utpressa Andokid; han erbjöd honom två talenter istället för de hundra mina som staten lovade (det vill säga tjugo mina mer), men han bedrog och gav ingenting. Det var då som Dioclidus gjorde sin uppenbarelse inför rådet [38] [39] .

De trodde på bedragaren; hans vittnesbörd förstärktes av det faktum att den enda herm som förblev intakt stod vid Leogors hus. Krigsrätt infördes omedelbart i staden, atenarna beordrades att samlas på tre platser med vapen, rådet föreslog att tortera hädarna på ratten. Andokid, hans far och ett dussin andra släktingar arresterades tillsammans med andra misstänkta [40] . Berättelsen om Andokid själv om dessa händelser har bevarats: "Vi var alla fängslade i ett fängelse. Natten föll och fängelset var låst. Sedan kom de: till en - en mor, till en annan - en syster, till en tredje - en fru och barn. Man hördes rop och rop från människor, gråtande och sörjande över den olycka som hade inträffat” [17] .

I detta kritiska ögonblick, enligt Andokidas, började hans kusin Charmides be honom, för att rädda sina nära och kära, att berätta för domarna allt han visste om skändningen av bakterierna. Denna begäran stöddes av andra närvarande; till slut gick Andokides med på att träda fram med sin anmärkning. Han sa att Euphiletus, Timoteus' son, vid en fest erbjöd medlemmarna i hans geteria att förstöra hermerna, men mötte motstånd från honom, och denna idé förverkligades inte. Senare, när Andokides ramlade av sin häst i gymnastiksalen och låg sjuk hemma en tid, begick hans kamrater helgerån, och nästa dag kom de till honom och hotade honom att hålla hemligheten. Andocides berättade för domarna namnen på fyra Hermocopides, som inte tidigare hade funnits med på listan över misstänkta (Panaetia, Diacritus, Lysistratus och Haredem), och till stöd för sina ord utfärdade han sin slav för förhör under tortyr [41] [42 ] .

Andokids vittnesmål har verifierats. Dioclid erkände att han ljugit och avrättades, alla de arresterade fick frihet och de som redan hade gått i exil fick möjlighet att återvända till sitt hemland. Medlemmar av Euphilets geteria dömdes och dömdes till döden (dock kunde de vars namn namngavs av Andocides fly). Eftersom det nu har bevisats att helgerån är ett verk av aristokratiska ungdomar, har misstankarna ökat om inblandning av Alcibiades, som vid den tiden redan var på Sicilien. Denna befälhavare återkallades till Aten, men flydde på vägen och dök snart upp i Sparta . Hans hjälp till Atens fiende i början av en ny fas av Peloponnesiska kriget hade en betydande inverkan på denna konflikts förlopp, och därmed fick Andocides fördömande massiva konsekvenser [43] . Det finns olika åsikter i historieskrivningen om huruvida sonen till Leogor själv var inblandad i helgerån: vissa vetenskapsmän ger ett positivt svar, andra - ett negativt, och ytterligare andra säger att ingenting kan sägas med säkerhet [44] .

Exil

Genom sitt budskap om Euphiletus' heteria fick Andocides frihet och trygghet ( adeia ) för sig själv och sina nära och kära. Ändå befann han sig i en svår situation: tidigare kamrater ansåg honom vara en angivare och en förrädare [45] , och tidigare fiender hyste en gammal motvilja mot honom. Dessutom, kort efter hans frigivning, antogs psefismen från Isotimides om partiell atymi (berövande av rättigheter) för medborgare som begick ett religiöst brott: de fick inte längre komma in i kyrkor och till och med på stadens torg. Andocides själv hävdade senare att denna begränsning inte påverkade honom, men många atenare var tydligen säkra på att han var en hädare. Som ett resultat var Andokis tvungen att lämna sin hemstad samma år (415 f.Kr.). I själva verket var det en frivillig exil, även om han behöll medborgarskap och rättigheter till förfäders egendom [46] [47] .

Andokid tillbringade 12 eller 13 år utanför Attika (415-403/402 f.Kr.). Gamla familjeband med enskilda samhällen och dignitärer i Egeiska havet och utanför, såväl som en entreprenörs framväxande förmåga, hjälpte honom att ordna sitt liv i ett nytt skede. Enligt Pseudo-Lysius har Andokid "har besvärat många stater - Sicilien, Italien, Peloponnesos , Thessalien , Hellespont , Jonien , Cypern ; Han smickrade många kungar som han träffade” [48] . Exilen blev skeppsredare och köpman. Tack vare sin vänskap med kungen av Makedonien , Archelaus , kunde han utvinna och exportera från detta land hur många stockar som helst för åror [49] , och kungen av Salamis på Cypern , Evagoras , gav honom land och gav skydd [50] . Som ett resultat blev Andocides ganska rik och inflytelserik [51] [52] . En källa rapporterar dock att kung Kitia vid något tillfälle misstänkte Andokis för förräderi, beordrade hans arrestering och tortyr [53] , men forskare är inte säkra på att denna rapport är sann [50] .

I vilket fall som helst ville Andocides återvända till sitt hemland och sökte därför bekräftelse på säkerhet och äganderätt från de atenska myndigheterna (det är känt att en av ledarna för det demokratiska partiet, demagogen Cleophantus , ockuperade hans hus ). Exilen hoppades kunna ge värdefull hjälp till sitt hemland och få en gåva för återvändande [52] . "Jag har bestämt mig", säger han i ett tal daterat 407 f.Kr. e., - att det vore bäst för mig att antingen helt lämna detta liv, eller att ge staden en sådan tjänst, som skulle ge mig, med ditt samtycke, möjlighet att åter njuta av medborgerliga rättigheter på lika villkor med dig. Och från den tiden, varhelst verksamheten var förenad med någon risk, skonade jag varken mig själv eller min egendom .

År 411 f.Kr. e. Andocides levererade ett stort lass med stockar, koppar och bröd till Samos och sålde det till den atenska flottan som var stationerad där till kostnad, även om han kunde göra en stor vinst; enligt honom var det tack vare detta som atenarna snart kunde besegra fienden vid Abydos . Samma år åkte Andocides till Aten, och han räknade tydligt med en ömsesidig tacksamhet [52] . Men just vid den tiden ägde en statskupp rum i Aten: det oligarkiska rådet av fyrahundra kom till makten , och den samiska flottan vägrade att erkänna det. Andokid greps anklagad för förräderi. Han hotades med avrättning, och han flydde bara för att han i det avgörande ögonblicket rusade till altaret och grep tag i de heliga offren med händerna [55] . Andokid tillbringade flera månader i fängelse. I september 411 f.Kr. e. efter en demokratisk kupp fick han frihet, men tvingades lämna omedelbart [56] [57] .

Andocides gjorde ett andra försök att återvända till sitt hemland 408 eller 407 f.Kr. e. När han dök upp i Aten fick han tillstånd att tala till rådet och folkförsamlingen . I rådet, vid ett hemligt möte, lovade han att förse staden, som då hotades av hungersnöd, med cypriotiskt bröd, och bad folket om denna tjänst för att ge honom säkerhet och avbryta isotimides psefism. Mat kom aldrig från Cypern (Pseudo-Fox sade senare att Andocides "inte ville, ens i hopp om vinst, ta med bröd och hjälpa fosterlandet" [58] ); atenarna var försiktiga med exilens förslag, och många trodde till och med att det var omöjligt att ta emot tjänster från sådana människor [59] . Som ett resultat var Andokid återigen tvungen att lämna [60] [57] .

Återkomsten ägde rum först 403 eller 402 f.Kr. e. när man var i Aten, efter slutet av det peloponnesiska kriget och inre oroligheter, utropades en allmän amnesti (Psephism of Patroclides ) [60] [57] .

Hem igen

Återvände till Aten fick Andocides återigen fulla medborgerliga rättigheter. Nu hade han stor rikedom, breda förbindelser och unik erfarenhet; allt detta, tillsammans med adeln, borde ha försett honom med en enastående position i sin hemstad. Andokid ansträngde sig för att få sina medborgare att glömma de obehagliga sidorna i sitt förflutna. Han talade aktivt i folkförsamlingen som en demokratisk övertygande politiker, gav rådet värdefulla rekommendationer om statliga angelägenheter, åtog sig villigt att utföra betungande och kostsamma uppgifter ( liturgier ). År 401 f.Kr. e. Andocides var gymnasiark under Hephaestius tid , 400 f.Kr. e. som arkitekt ledde han de heliga ambassaderna till Isthmian och Olympic Games (på våren respektive sommaren), valdes till en av väktarna av gudinnan Athenas heliga skattkammare . Han deltog i dokimasia och de eleusinska mysterierna och initierade främlingar i sakramenten, kopplade till honom genom band av gästfrihet [61] [62] [63] .

Trots allt detta (eller bara på grund av denna aktivitet) hade Andokid många fiender. Dessa var tidigare kamrater i det oligarkiska lägret, som inte kunde förlåta honom för fördömandet av 415 f.Kr. e. och människor som fortsatte att betrakta honom som en hädare. År 400 eller 399 f.Kr. e. Andocides ställdes inför rätta av en viss Cefisius för att ha brutit mot Isotimides psephism; lite senare väckte Callius, son till Hipponicus , en ny anklagelse mot honom - att han under mysterierna lade en olivkvist på altaret som ett tecken på en vädjan om nåd och därmed grovt bröt mot lagen. En rättegång ägde rum där Kefisios, Meletus och Epicharus var anklagare, och Andokides förlitade sig på stöd från ledarna för det demokratiska "partiet" Anita och Kefalus. Den åtalade försökte bevisa för domstolen att fallet var påhittat och att Kallis i verkligheten ställde Cefisius mot honom och väckte sin egen stämningsansökan, med specifika mål. För det första tog sonen till Kallias och Andocides anspråk på handen av en epiclera (arvinga), dotter till Epilik; för det andra tog Andocides över uppbörden av två procents handelstull, som Kallias förväntade sig att få. Rätten lyssnade på de anklagades argument och utfärdade en dom om oskyldig [64] [65] .

De följande åren skulle bli Andokids storhetstid. I de bevarade källorna nämns han dock bara en gång till - i samband med händelserna 392 eller 391 f.Kr. e. Vid denna tidpunkt pågick det korintiska kriget mellan Aten, Thebe , Korinth och Argos å ena sidan och Peloponnesiska förbundet å andra sidan; Andocides åkte till Sparta som en av ambassadörerna för fredsförhandlingar, och när han återvände till Aten erbjöd han sig att ingå ett avtal om kompromissvillkor. Ingen stödde honom: revanschistiska känslor var för starka i Aten, och majoriteten insisterade på att fortsätta kriget tills fienden var helt besegrad. Oratorn Callistratus föreslog att ambassadörerna skulle ställas inför rätta för maktmissbruk, och Andocis, tillsammans med sina kamrater på ambassaden, var tvungen att gå i exil igen [66] [65] .

Andokid nämns inte längre i källorna. Det är fortfarande oklart om han kunde återvända till sitt hemland igen eller dog utanför Attika [67] . Vissa forskare är benägna till det andra alternativet [68] .

Familj

Det är känt att i 400/399 f.Kr. e. Andokid (på den tiden minst 40 år gammal) var fortfarande barnlös: i ett av sina tal säger han att hans barn "ännu inte har fötts" [22] . Han skulle gifta sig med en av sina kusiner, Epiliks dotter, men hon dog före bröllopet. Därefter tog Andocides i anspråk den avlidnes egen systers hand tillsammans med Kallias son; han vann rättegången, men de överlevande källorna säger ingenting om äktenskap. Förmodligen bildade Andokid ingen familj och blev därmed den sista representanten för släktet [69] . Inte en enda attisk inskription av efterföljande epoker innehåller namnen Andokides eller Leogor [67] .

Tal

Andokides gick in i den grekiska kulturens historia som en talare. Texterna i flera av hans tal har bevarats fullt ut; dessutom finns spridda fragment och enskilda ord från tal, vars omständigheter inte är klara. Speciellt nämner Photius "Consultation Speech", där Andocides talar om dominans till sjöss och använder verbet "att behandla" istället för det mer passande "att behandla" [70] . Plutarchus rapporterar ett tal "Till sina kamrater" (detta kan vara ett annat namn för "Samrådstal" [71] ), där talaren säger att "atenarna hittade kvarlevorna av Themistokles och spred dem för vinden" [29] . Detta tal kunde ha riktats till medlemmarna i Euphiletos heteria, och då bör det dateras till tiden före 415 f.Kr. e. [72] I ett annat tal, citerat i scholia till Aristophanes' getingar, berättar om sin samtida demokratiske politiker:Andocides [ 73] . Av ordalydelsen att döma sades detta före exilen av Hyperbole, det vill säga före 417 f.Kr. e. [74]

Ett annat tal av Andokides, vars titel förblir okänd, citeras av Svid:

Må vi aldrig mer behöva se kolgruvarbetare lämna sina berg, och hur de stiger ner i staden med sina fruar, får, tjurar och vagnar, hur gamla män och arbetare kallas till vapen; och må vi aldrig mer behöva äta vilda grönsaker och körvel .

— Andokid. Fragment av okänt ursprung [75] .

Detta fragment av antiken tolkas som en kritik av de atenska demokraterna för deras valda strategi för kriget med Sparta [76] . Förmodligen hölls detta tal före den första utvisningen av talaren [77] .

Om mysterierna

I alla talsamlingar av Andocides satte utgivarna i första hand talet "Om mysterierna" [78] [67] , som hölls 400/399 f.Kr. e. under rättegången mot anspråken från Cefisia och Callias. Anklagarna talade om Andokis som en hädare, som borde vara föremål för Isotimides psefism, och använde folkets fientlighet mot honom som en informatör, och därför ansåg han det nödvändigt och sade "i rädsla, med fara och under de starkaste misstanke" [79] , för att i detalj berätta om händelserna 415 f.Kr. e., hvarför denna misstanke föll på honom. Tydligen använde talaren för sitt tal materialet från undersökningen och texten till Dioclids fördömande. Han kallar den sistnämnda för en man utan samvete, som bara brydde sig om sin egen nytta i en svår tid för sin hemstad [80] , och om sig själv säger han att han "inte hade begått någon ondska, varken fördömelse eller erkännande" [81 ] .

Andocides försökte bevisa för sina lyssnare att han i samband med fallet med Hermocopides betedde sig som en ädel person och önskade väl för sin politik . Han nämnde endast fyra nya namn till utredningen, och de var enligt honom uppenbara hädare; dessa personer kunde redan i Dioclids fördömande nämnas som vänner till de misstänkta, så att de i alla fall skulle ha blivit straffade; straffet var inte alltför allvarligt - alla fyra räddade livet och lyckades senare till och med återvända från exil. Andocides uttalade i sitt tal att endast genom att anklaga heterian Euphilet för att vanhelga hermerna kunde han rädda livet på oskyldiga släktingar och ytterligare tre hundra atenare som då satt i fängelse, och även rädda staden från "de största olyckorna" [82]  - panik, ömsesidig misstänksamhet och allmänt fördömande av varandra. Talaren såg i denna handling av sitt inte bevis på feghet och elakhet, utan på mod: trots allt förstod han att denna händelse oåterkalleligt kunde förändra hela hans liv till det sämre [83] .

Andokides visade falskheten i anklagelserna genom att berätta för domstolen om hans fiendskap med Kallias på grund av epikleran och lösenskatten. Talaren gav livfulla egenskaper till talets tre negativa huvudkaraktärer - Cefisia, Callia och Dioclide. Ändå har han uppenbarligen inte sin seger i denna process att tacka förtjänsten av sitt tal, utan till förbönen av inflytelserika politiker från det demokratiska "partiet" [65] .

När han återvände

Den traditionella nummer två i alla samlingar av Andocides skrifter är ett kort tal "På hans återkomst", som hölls 407 f.Kr. e. [78] [84] Detta var talarens andra försök att återvända till sitt hemland, och han försökte väcka medkänsla hos sina lyssnare genom att högt återkalla fallet med Hermocopides. "Det som hände mig borde väcka inte så mycket en känsla av hat mot mig som medlidande hos människor", säger Andokid. Enligt honom hade han oturen, på grund av sin ungdom och dumhet eller på grund av någon annans dåliga inflytande, att ställas inför ett svårt val: antingen att tiga, förstöra sig själv och tillsammans med sin oskyldiga far och andra släktingar, eller att tala med en fördömande och ådra sig skam [85] . I detta tal försökte Andokides övertyga den atenska folkförsamlingen om att han ångrade sin gärning och kunde vara användbar för sin inhemska politik. Talaren uppnådde dock inte sitt mål [56] .

Om fred med Lacedaemonians

Andokis tillhörighet till det tredje talet ifrågasattes av några forntida författare - Dionysius av Halikarnassus , Harpokration . Det finns för många historiska fel i hennes text, märkliga för en grek från den klassiska eran [86] : talaren minns inte väl historien om de atensk-spartanska krigen, förväxlar Kimon med Miltiades , vet inte hur många år fördraget av Nice avslutades [ 87 ] , etc. Antikvitetsforskare konstaterar dock att Andocides alltid har behandlat historiskt material mycket slarvigt och ser ingen anledning att tvivla på hans författarskap [86] [65] .

Detta tal hölls 391 f.Kr. e. [86] När han återvände från förhandlingar med Sparta, erbjuder Andocides atenarna att sluta ett avtal, eftersom "en rättvis fred är bättre än krig." Han tar en historisk utvikning för att påminna lyssnarna om att Aten har slutit fred med spartanerna mer än en gång, samtidigt som han har upprätthållit ett demokratiskt system [88] . Det är känt att Andocides inte övertygade atenarna och tvingades gå i exil på grund av sitt engagemang för idén om fred [65] .

"Mot Alcibiades"

Talet "Against Alcibiades" är texten till ett tal på tröskeln till utfrysningsförfarandet. Hotet om utvisning hängde över Alcibiades, Nicias och Andocides, och den senare försöker övertyga folkförsamlingen om att Alcibiades, inte han, borde utvisas. Denna situation är helt osannolik: inga tal hölls innan utfrysning, Alkibiades och Nicias, att döma av de överlevande källorna, blev aldrig hjältar i detta förfarande, och Andocides, på grund av sin politiska obetydlighet, var och kunde inte heller bli det. Därför tror de flesta moderna antikviteter att talet är en retorisk övning skriven av en okänd sofist från en senare era [89] . Det finns också alternativa åsikter: till exempel tror Igor Surikov att talet kunde ha skrivits av Andocides, men redan i början av 300-talet f.Kr. e. efter Alcibiades död [90] .

Texthistorik

Det är inte känt om Andokides publicerade texterna i sina tal eller om de blev tillgängliga för den läsande allmänheten efter hans död. Samlingar av hans verk fick förvisso stor spridning redan på 300-talet f.Kr. e. Till exempel Aeschines , medan han arbetade på talet "Om den kriminella ambassaden" 343 f.Kr. e., lånade nästan helt från Andocides de sju styckena i talet "Om fred med Lacedaemonians" (från tredje till nionde). Det finns ingen exakt information om den handskrivna traditionen av dessa tal under antiken. Av avgörande betydelse för restaureringen av texterna var två medeltida manuskript: Codex Crippsianus eller Burneianus från 1200-talet (här är tal av Andocides, Iseus , Lycurgus av Aten , Dinarchus och Antiphon ) och Codex Ambrosianus från 1300-talet med talen "Om fred med Lacedaemonians" och "Mot Alkibiades" och två tal av Jesaja [91] .

Andocides verk trycktes första gången 1514 i Venedig av Aldus Manutius . Denna utgåva baserades på ett manuskript från 1400-talet som gick tillbaka till Codex Crippsianus . Sedan 1800-talet har vetenskapliga upplagor av tal publicerats, bland annat boken av J. Dalmeyda på franska i serien " Collection Budé " ( Andocide. Discours. Texte établi et traduit par G. Dalmeyda. 4e tirage 2002. XXXVI, 230 s. ISBN 978-2-251-00004-6 ) och en bok på engelska i Loeb classical library series, nr 308 [92] . Översättningen av Andocides tal till ryska av historikern Eduard Frolov är baserad på Dalmeidas utgåva ( Andokides . Speeches, eller History of the sacrilegious. (Med tillägg av parallella bevis om rättegången mot bakterieförstörarna i Aten 415 f.Kr. ) / Översättning av E. D. Frolova, St. Petersburg: Aleteyya , 1996 ) [93] .

Utvärdering av personlighet och prestation

Efter 415 f.Kr. e. Andokidas hade många fiender som ansåg honom vara en hädare och en förrädare; talaren fick kämpa mot dessa anklagelser resten av sitt liv. Den enda atenske hermen som förblev osmyckad hette Andokidova på Plutarchos tid [1] . Forntida författare bedömer rollen av denna talare i fallet med Hermocopides på olika sätt. Thucydides , en samtida av händelserna, namnger inte Andocides, och talar om "en av fångarna" som "avgav en bekännelse, vare sig den är sann eller falsk, är okänd"; samtidigt konstaterar historikern att detta erkännande gav uppenbara fördelar för den atenska politiken [94] . Pseudo-Lysius, som skrev på 300-talet f.Kr. e. tal "Against Andokis", är mycket fientlig mot talaren och skriver om sina "ugudeliga gärningar", "skam" etc., men håller sig för det mesta till de verkliga fakta. Plutarchus begränsar sig i sin biografi om Alkibiades till ett minimum av information om Andokis [1] , och Diodorus Siculus [95] och Cornelius Nepos [96] som skrev om samma händelser nämner inte ens denna talare. Det finns fortfarande en biografi om Andocides i "Biographys of Ten Speakers", som tillskrivs Plutarchus, men det är snarare en symbol  - en förkortad återberättelse av andra texter, och full av felaktigheter. Dess författare använde verken av Hellanicus, Cratippus och Philochor , därefter förlorade [2] .

Med en allmän brist på information blir hans tal huvudkällan för Andokids biografi. Händelserna i dem tolkas mycket partiskt, men den allmänna konturen framträder i enlighet med verkligheten: talaren lyssnades på av personer som bevittnade händelserna han beskriver, så att han inte kunde ta till medvetna förvrängningar [97] .

Attityden till Andokis som en mästare i vältalighet var komplex. Hans tal lästes, och han själv på 200-talet f.Kr. e. Pergamene- filologer inkluderade tio attiska talare i den kanoniska listan (denna lista godkändes slutligen under Augustus era av Caecilius Kalaktinsky ) [98] , men skarp kritik hördes ständigt. Andocides var en amatör som tvingades hålla tal av brådskande nöd; följaktligen dömdes han för oprofessionellitet, för en ohämmad stil, oförmåga att koncentrera sig på det viktigaste, pratsamma, överdriven enkelhet. Mark Fabius Quintilian [99] och Flavius ​​​​Philostratus [100] talade nedsättande om honom . Ett av de sällsynta undantagen var Dionysius av Halikarnassus , som kontrasterade Andocides och Xenofons levande och naturliga språk med Platons och Thukydides konstgjorda arkaism [101] [102] .

De flesta forskare är överens om att antik kritik är för strikt. Andocides kan anses vara en utmärkt berättare [103] , stilens enkelhet är mer en fördel än en nackdel, och dessutom är den atenske talarens tal en oumbärlig källa för att studera en rad historiska och språkliga problem. De ger värdefull information om fallet med Hermocopides, om den religiösa lagstiftningen i Aten, om det skattebetalande systemet, om några manifestationer av den interna politiska kampen. Den engelske forskaren John Mahaffy noterade att formell kritik i fallet Andocides i allmänhet är olämplig: "Om vi ​​kommer ihåg att hans tal inte publicerades som exempel på stil, utan som broschyrer som försvarade författarens karaktär och politiska åsikter, som varken var en retoriker eller sofist, utan helt enkelt av en bildad aristokrat, då kommer de flesta av dessa anklagelser att försvinna av sig själva. Sannerligen, Andokides, mer än alla attiska talare, närmar sig våra begrepp om offentlig vältalighet” [104] . Samtidigt gör Andocides tal det möjligt att få en uppfattning inte om den tidens litterära norm, utan om den atenska aristokratins talade språk [68] .

Enligt Eduard Frolov saknade Andokid "inre fasthet och integritet" för att bli en riktig politiker [105] . Historikern Elena Nikityuk ser i Andocis en "vanlig grek", "endast genom ödets vilja inblandad i de turbulenta händelserna i slutet av Peloponnesiska kriget" och som blev en äventyrare [65] :

Ur högvetenskapens eller estetikens synvinkel är hans tal lika tveksamma exempel på konst, som hans personlighet ser tvivelaktig ut ur en hög moralisk synvinkel. Ändå, för oss visar sig den typ av person som förkroppsligas i Andokis vara mycket intressant, eftersom han inte är en spekulativ modell byggd enligt klassiska kanoner, utan en del av den levande atenska verkligheten i en kritisk era som ledde den antika världen till en kris.

- Nikityuk E. Orator Andokides och rättegångar för ogudaktighet i Aten vid sekelskiftet 400- och 400-talet. före Kristus e. // Bulletin of St. Petersburg State University , serie 2, 1996, nummer 3 (nr 16), sid. 23-36 [65] .

Anteckningar

 1. 1 2 3 4 Plutarchus, 1994 , Alcibiades, 21.
 2. 1 2 3 Frolov, 1996 , sid. 12.
 3. Lobsien, 2008 , sid. 485.
 4. 1 2 Pseudo-Plutarch, 1996 , Andokid, 1.
 5. Nikityuk, 1996 , sid. 23-24.
 6. 1 2 3 Nikityuk, 1996 , sid. 25.
 7. Andokid, 1996 , On the Mysteries, 106.
 8. 1 2 3 Thalheim, 1894 , sid. 2125.
 9. Frolov, 1996 , sid. 12-13.
 10. Nikityuk, 1996 , sid. 24.
 11. Frolov, 1996 , sid. 13.
 12. Aristofanes, 1983 , Wasps, 1269.
 13. Aristofanes, 1983 , Moln, 109.
 14. Athenaeus, 2010 , IX, 387a.
 15. Andokid, 1996 , On the Mysteries, 147.
 16. Andokid, 1996 , On the Mysteries, 42; femtio.
 17. 1 2 Andokid, 1996 , On the Mysteries, 48.
 18. Nikityuk, 1996 , sid. 24-25.
 19. 1 2 Frolov, 1996 , sid. fjorton.
 20. Pseudo-Plutarch, 1996 , Andokid, 15.
 21. Andokid, 1996 , Om hans återkomst, 7.
 22. 1 2 Andokid, 1996 , On the Mysteries, 148.
 23. Thalheim, 1894 , sid. 2124.
 24. Pseudo-Fox, 1996 , Against Andocides, VI, 46.
 25. History of Greek Literature, 1955 , sid. 242.
 26. Frolov, 1996 , sid. 13-14.
 27. Andokid, 1996 , On the Mysteries, 61.
 28. Pseudo-Plutarch, 1996 , Andokid, 4.
 29. 1 2 Plutarchus, 1994 , Themistokles, 32.
 30. Nikityuk, 1996 , sid. 25-27.
 31. Pseudo-Plutarch, 1996 , Andokid, 2.
 32. Pseudo-Plutarch, 1996 , Andokid, ca. 5.
 33. Nikityuk, 1996 , sid. 27.
 34. Andokid, 1996 , On the Mysteries, 11-13.
 35. Andokid, 1996 , On the Mysteries, 35.
 36. Andokid, 1996 , On the Mysteries, 17.
 37. Nikityuk, 1996 , sid. 27-28.
 38. Andokid, 1996 , On the Mysteries, 38-46.
 39. Nikityuk, 1996 , sid. 28-29.
 40. Nikityuk, 1996 , sid. 29.
 41. Andokid, 1996 , On the Mysteries, 48-68.
 42. Nikityuk, 1996 , sid. 29-31.
 43. Frolov, 1996 , sid. 8-9.
 44. Nikityuk, 1996 , sid. 31-32.
 45. Andokid, 1996 , On the Mysteries, 54.
 46. Frolov, 1996 , sid. 15-16.
 47. Nikityuk, 1996 , sid. 32-33.
 48. Pseudo-Fox, 1996 , Against Andocides, VI, 6.
 49. Andokid, 1996 , Om hans återkomst, 11.
 50. 1 2 Frolov, 1996 , sid. 16-17.
 51. Pseudo-Fox, 1996 , Against Andocides, VI, 48.
 52. 1 2 3 Nikityuk, 1996 , sid. 33.
 53. Pseudo-Fox, 1996 , Against Andocides, VI, 27.
 54. Andokid, 1996 , Om hans återkomst, 10-11.
 55. Andokid, 1996 , Om hans återkomst, 12-15.
 56. 1 2 Nikityuk, 1996 , sid. 33-34.
 57. 1 2 3 Frolov, 1996 , sid. arton.
 58. Pseudo-Fox, 1996 , Against Andokid, 49.
 59. Andokid, 1996 , Om hans återkomst, 1-2.
 60. 1 2 Nikityuk, 1996 , sid. 34.
 61. Andokid, 1996 , On the Mysteries, 132.
 62. Nikityuk, 1996 , sid. 34-35.
 63. Frolov, 1996 , sid. 18-19.
 64. Frolov, 1996 , sid. 19-21.
 65. 1 2 3 4 5 6 7 Nikityuk, 1996 , sid. 35.
 66. Frolov, 1996 , sid. 21-22.
 67. 1 2 3 Frolov, 1996 , sid. 22.
 68. 1 2 Den grekiska litteraturens historia, 1955 , sid. 243.
 69. Nikityuk, 1996 , sid. 23.
 70. Andokid, 1996 , Fragment of Unknown Origin, 1-2.
 71. Andokid, 1996 , Till kamrater, ca. 2.
 72. Nikityuk, 1996 , sid. 26.
 73. Andokid, 1996 , Fragment av okänt ursprung, 5.
 74. Nikityuk, 1996 , sid. 26-27.
 75. Andokid, 1996 , Fragment av okänt ursprung, 4.
 76. Frolov, 1996 , sid. femton.
 77. Frolov, 1996 , sid. 26.
 78. 12 Thalheim, 1894 , s . 2126.
 79. Andokid, 1996 , On the Mysteries, 6.
 80. Nikityuk, 1996 , sid. 28.
 81. Andokid, 1996 , On the Mysteries, 10.
 82. Andokid, 1996 , On the Mysteries, 51.
 83. Nikityuk, 1996 , sid. trettio.
 84. Frolov, 1996 , sid. 22-23.
 85. Andokid, 1996 , Om hans återkomst, 6-9.
 86. 1 2 3 Frolov, 1996 , sid. 23.
 87. Andocides, 1996 , On Peace with the Lacedaemonians, ca. 2-4.
 88. Andocides, 1996 , On Peace with the Lacedaemonians, 1-2.
 89. Frolov, 1996 , sid. 23-25.
 90. Surikov, 2002 , sid. 5.
 91. Frolov, 1996 , sid. trettio.
 92. Mindre atticators . - London, 1960. - Vol. I. Antifon. andocides. - (Loeb klassiska bibliotek. Nr 308).
 93. Frolov, 1996 , sid. 32.
 94. Thucydides, 1999 , VI, 60, 2-5.
 95. Diodorus Siculus , XIII, 2, 5.
 96. Cornelius Nepos , Alcibiades, 3-4.
 97. Nikityuk, 1996 .
 98. History of Greek Literature, 1955 , sid. 234.
 99. Quintilian , XII, 10, 21.
 100. Flavius ​​​​Philostratus, 2017 , II, 1, 14.
 101. Thalheim, 1894 , sid. 2128.
 102. Frolov, 1996 , sid. 26-27.
 103. History of Greek Literature, 1955 , sid. 239.
 104. Frolov, 1996 , sid. 27-29.
 105. Frolov, 1996 , sid. 19.

Källor och litteratur

Källor

 1. Andokid. Tal, eller hädarnas historia. - St Petersburg. : Aletheia , 1996. - 256 sid.
 2. Aristofanes . Komedi. - M . : Art , 1983.
 3. Athenaeus . De vise mäns fest . Böcker 9-15. — M .: Nauka , 2010. — 597 sid. - ISBN 978-5-02-037384-6 .
 4. Diodorus Siculus . Historiska biblioteket . Symposiets hemsida. Hämtad: 28 februari 2019.
 5. Cornelius Nepos . Alkibiades . Webbplatsen "Ancient Rome". Hämtad: 28 februari 2019.
 6. Plutarchus . Jämförande biografier . - M. : Nauka, 1994. - T. 2. - 672 sid. - ISBN 5-306-00240-4 .
 7. Pseudo-Fox . Mot Andokid // Andokid. Tal, eller de helgerlidandes historia (Med bilagan av parallella bevis för rättegången mot bakteriernas förstörare i Aten 415 f.Kr.). - St Petersburg. : Alethya, 1996. - S. 126-138.
 8. Pseudo Plutarchus. Andokid // Andokid. Tal, eller de helgerlidandes historia (Med bilagan av parallella bevis för rättegången mot bakteriernas förstörare i Aten 415 f.Kr.). - St Petersburg. : Aletheya, 1996. - S. 150-153.
 9. Marc Fabius Quintilian . Orators instruktioner . Webbplatsen "Ancient Rome". Hämtad: 28 februari 2019.
 10. Flavius ​​Philostratus . Sofisternas liv. - M . : Russian Foundation for the Promotion of Education and Science, 2017. - 536 s. - ISBN 978-5-91244-200-1 .
 11. Thukydides . Historia . — M .: AST , Ladomir , 1999. — 736 sid. — ISBN 5-86218-359-0 .

Litteratur

 1. Den grekiska litteraturens historia. - M . : Förlag för USSR:s vetenskapsakademi, 1955. - T. 2. - 309 s.
 2. Nikityuk E. Orator Andokides och rättegångar för ogudaktighet i Aten vid sekelskiftet 5-300. före Kristus e.  // Bulletin of St. Petersburg State University . - 1996. - Nr 2, 3 . - S. 23-36 .
 3. Surikov I. Xenic band i Alcibiades diplomati  // Den antika världen och arkeologi . - 2002. - Nr 11 . - S. 4-13 .
 4. Frolov E. Ur historien om den politiska kampen i Aten i slutet av 400-talet f.Kr. e. (Andokid and the Hermocopid Process) // Andokid. Tal, eller de helgerlidandes historia (Med bilagan av parallella bevis för rättegången mot bakteriernas förstörare i Aten 415 f.Kr.). - St Petersburg. : Aletheya, 1996. - S. 5-32.
 5. Lobsien E. Odysseus // Mythenrezeption. Die antike Mythologie in Literatur, Musik und Kunst von den Anfängen bis zur Gegenwart / Maria Moog-Grünewald (Hrsg.). — Stuttgart; Weimar: JB Metzler , 2008. — Kol. 485-499. - ( Der Neue Pauly . Supplemente. Band 5). — ISBN 978-3-476-02032-1 .
 6. Thalheim T . Andokides 1 //Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. - 1894. - Bd. Jag, 2. - Kol. 2124-2129.